Δομή Μαθήματος

Έκθεση - Έκφραση Γ' Λυκείου - Υλικό Καθηγητή

 • Θεωρία: Τρόποι κα μέσα πειθούς - παράδοση
 • Άσκηση θεωρίας 1
 • Άσκηση θεωρίας 2
 • Άσκηση θεωρίας 3
 • Άσκηση θεωρίας 4
 • Άσκηση θεωρίας 5
 • Άσκηση θεωρίας 6
 • Άσκηση θεωρίας 7
 • Άσκηση κατανόησης 1
 • Άσκηση κατανόησης 2
 • Άσκηση κατανόησης 3
 • Άσκηση κατανόησης 4
 • Άσκηση κατανόησης 5
 • Άσκηση κατανόησης 6
 • Άσκηση λεξιλογική1
 • Άσκηση παραγωγής λόγου1
 • Άσκηση παραγωγής λόγου 2
 • Άσκηση παραγωγής λόγου 3
 • Θεματική ενότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα-παράδοση
 • Θεωρία: Συλλογισμοί - Συλλογιστική πορεία-παράδοση
 • Άσκηση θεωρίας 1
 • Άσκηση θεωρίας 2
 • Άσκηση θεωρίας 3
 • Άσκηση θεωρίας 4
 • Άσκηση θεωρίας 5
 • Άσκηση κατανόησης 1
 • Άσκηση κατανόησης 2
 • Λεξιλογική άσκηση
 • Άσκηση παραγωγής λόγου 1
 • Άσκηση παραγωγής λόγου 2
 • Άσκηση παραγωγής λόγου 3
 • Άσκηση παραγωγής λόγου 4
 • παράδοση της ενότητας
 • Άσκηση θεωρίας 1
 • Άσκηση θεωρίας 2
 • Άσκηση θεωρίας 3
 • Άσκηση θεωρίας 4
 • Άσκηση θεωρίας 5
 • Άσκηση θεωρίας 6
 • Άσκηση θεωρίας 7
 • Άσκηση κατανόησης1
 • Άσκηση κατανόησης2
 • Άσκηση κατανόησης3
 • Άσκηση κατανόησης4
 • Άσκηση παραγωγής λόγου1
 • Θεματική ενότητα:Διαφήμιση-παράδοση
 • Θεωρία:Η πειθώ στη Διαφήμιση-παράδοση
 • Άσκηση θεωρίας1
 • Άσκηση θεωρίας2
 • Άσκηση θεωρίας3
 • Άσκηση θεωρίας4
 • Άσκηση θεωρίας5
 • Άσκηση κατανόησης1
 • Άσκηση κατανόησης2
 • Άσκηση κατανόησης3
 • Άσκηση κατανόησης4
 • Άσκηση κατανόησης5
 • Άσκηση λεξιλογική1
 • Άσκηση λεξιλογική2
 • Άσκηση λεξιλογική3
 • Άσκηση λεξιλογική4
 • Άσκηση λεξιλογική5
 • Άσκηση λεξιλογική6
 • Άσκηση λεξιλογική7
 • Άσκηση λεξιλογική8
 • Άσκηση παραγωγής λόγου1
 • Άσκηση παραγωγής λόγου2
 • Άσκηση παραγωγής λόγου3
 • Θεματική ενότητα: Πνευματικοί Άνθρωποι, Θεωρία: Η πειθώ στον επιστημονικό και πολιτικό λόγο-παράδοση
 • Θεματική ενότητα: Πνευματικοί Άνθρωποι, Θεωρία: Η πειθώ στον επιστημονικό και πολιτικό λόγο-παράδοση
 • Θεματική ενότητα: Πνευματικοί Άνθρωποι, Θεωρία: Η πειθώ στον επιστημονικό και πολιτικό λόγο-παράδοση
 • Άσκηση θεωρίας 1
 • Άσκηση θεωρίας 2
 • Άσκηση θεωρίας 3
 • Άσκηση θεωρίας 4
 • Άσκηση θεωρίας 5
 • Άσκηση θεωρίας 6
 • Άσκηση κατανόησης1
 • Άσκηση κατανόησης2
 • Άσκηση κατανόησης3
 • Άσκηση κατανόησης4
 • Άσκηση κατανόησης5
 • Άσκηση λεξιλογική1
 • Άσκηση παραγωγής λόγου1
 • Θεματική ενότητα: Η τεχνολογία και ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή, Θεωρία: Τα είδη του δοκιμίου-παράδοση
 • Θεματική ενότητα: Η τεχνολογία και ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή, Θεωρία: Τα είδη του δοκιμίου-παράδοση
 • Θεματική ενότητα: Η τεχνολογία και ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή, Θεωρία: Τα είδη του δοκιμίου-παράδοση
 • Άσκηση θεωρίας 1
 • Άσκηση θεωρίας 2
 • Άσκηση θεωρίας 3
 • Άσκηση θεωρίας 4
 • Άσκηση θεωρίας 5
 • Άσκηση κατανόησης1
 • Άσκηση κατανόησης2
 • Άσκηση κατανόησης3
 • Άσκηση κατανόησης4
 • Άσκηση λεξιλογική1
 • Άσκηση λεξιλογική2
 • Άσκηση παραγωγής λόγου1
 • Θεματική ενότητα: Μαζοποίηση-Ελευθερία, Θεωρία: Γραμματειακά Είδη-παράδοση
 • Θεματική ενότητα: Μαζοποίηση-Ελευθερία, Θεωρία: Γραμματειακά Είδη-παράδοση
 • Θεματική ενότητα: Παράδοση, Θεωρία: Παράγραφος-Πρόλογος και Επίλογος-παράδοση
 • Θεματική ενότητα: Παράδοση, Θεωρία: Παράγραφος-Πρόλογος και Επίλογος-παράδοση
 • Θεματική ενότητα: Παράδοση, Θεωρία: Παράγραφος-Πρόλογος και Επίλογος-παράδοση
 • Θεματική ενότητα: Αθλητισμός, Θεωρία: Τα σημεία στίξης-παράδοση
 • Θεματική ενότητα: Αθλητισμός, Θεωρία: Τα σημεία στίξης-παράδοση
 • Άσκηση θεωρίας 1
 • Άσκηση κατανόησης1
 • Άσκηση κατανόησης2
 • Άσκηση κατανόησης3
 • Άσκηση κατανόησης4
 • Άσκηση λεξιλογική1
 • Άσκηση παραγωγής λόγου1
 • Θεματική ενότητα: Τέχνη, Θεωρία: Ενεργητική-Παθητική Σύνταξη-παράδοση
 • Θεματική ενότητα: Τέχνη, Θεωρία: Ενεργητική-Παθητική Σύνταξη-παράδοση
 • Άσκηση1
 • Άσκηση2
 • Άσκηση3
 • Άσκηση4
 • Άσκηση5
 • Άσκηση6
 • Άσκηση7
 • Άσκηση8
 • Άσκηση9
 • Άσκηση10
 • Άσκηση11
 • Άσκηση12
 • Άσκηση13
 • Άσκηση14
 • Άσκηση15
 • Θεματική ενότητα: Ψυχαγωγία-παράδοση
 • Άσκηση1
 • Άσκηση2
 • Άσκηση3
 • Άσκηση4
 • Άσκηση5
 • Άσκηση6
 • Άσκηση7
 • Άσκηση8
 • Άσκηση9
 • Άσκηση10
 • Θεματική ενότητα: Πολιτικοποίηση - Απολιτικοποίηση-παράδοση
 • Άσκηση1
 • Άσκηση2
 • Άσκηση3
 • Άσκηση4
 • Άσκηση5
 • Άσκηση6
 • Άσκηση7
 • Άσκηση8
 • Άσκηση9