Πληροφορίες

Πληροφορίες

Οι εκδόσεις Άπαρσις, θέλοντας να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες ώστε το βιβλίο, η πληροφορία και κυρίαρχα η γνώση να γίνουν άμεσα και εύκολα προσβάσιμα σε όλους, προχωρούν σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό της rdc στην ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας Άπαρσις. 

Η πλατφόρμα θα συμβάλει με τις καινοτόμες, διαδραστικές και ελκυστικές ασκήσεις στην αποτελεσματική αφομοίωση της σχολικής ύλης, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και στην εγγυημένη επιτυχία στις εξετάσεις. Στη συνέχεια, θα αποτελεί μέσω του e-book/e-shop (ηλεκτρονικών βιβλίων), καθώς και των εργαλείων ολικής προσβασιμότητας και σε ΑμεΑ, ένα κόμβο πλήρους ενημέρωσης για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Στην παρούσα φάση, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας του υλικού όλων των μαθημάτων της θεωρητικής κατεύθυνσης και των τριών τάξεων του Λυκείου, την επιμέλεια του οποίου είχε η εκπαιδευτικός/φιλόλογος και συγγραφέας Ελένη Χολέβα. 

Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται με πολύ μικρό κόστος συγκριτικά με τα πλεονεκτήματα και τον όγκο του. 

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα αφενός εγγραφής με κόστος για όλες τις υπηρεσίες της, αφετέρου ελεύθερης πρόσβασης σε περιορισμένο υλικό, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε μαθητές οικογενειών ειδικών κατηγοριών, καθώς και εκπτώσεις σε διπλές ή μαζικές εγγραφές.