Απόκτηση κωδικού

Απόκτηση Κωδικού

Προκειμένου να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας με θέμα: "απόκτηση κωδικού", δώστε πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) καθώς και τάξη και μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρεστε.

Δίνεται η δυνατότητα να πάρετε κωδικό πρόσβασης για όλες τις λυκειακές τάξεις, στην θεωρητική κατεύθυνση είτε σε ένα είτε στο σύνολο των εξεταζόμενων μαθημάτων και για τις υπόλοιπες κατευθύνσεις στο μάθημα της Έκθεσης. Από τη νέα σχολική χρονιά θα υπάρχει το υλικό για όλα τα μαθήματα, καθώς  και τα αντίστοιχα βοηθητικά εκπαιδευτικά βιβλία.